AUTOMATITZACIÓ INDUSTRIAL

Atenent les necessitats de cada client, realitzem projectes complets d’automatització per a maquinària. El seu procés inclou l’enginyeria conceptual, bàsica i de detall, el subministrament de l’equipament i, per últim, la seva instal·lació, configuració, programació i posada en marxa.

 • Projectes complets d’automatització per a maquinària
 • Creació de documentació
 • Manuals tècnics

Realització d’esquemes de quadres elèctrics amb el software EPLAN d’enginyeria eficient i reportes i documentació corresponent.

 • Esquemes elèctrics EPLAN
 • Layouts del projecte
 • Generació de la documentació corresponent generada pel sistema EPLAN

Realitzem instal·lacions amb automatismes controlats per PLC utilitzant les comunicacions industrials adequades pel procés.

 • Programació de PLC
 • Programació de Motion Control
 • Implantació de Busos Industrials

Incorporem aplicacions de sistemes HMI i SCADA per un control del procés més optimitzat i obtenir així un augment de les prestacions.

 • Sistemes HMI
 • Sistemes SCADA

Implantació de sistemes de seguretat a la maquinària complint les normatives corresponents segons les necessitats de cada procés.

 • Estudi de seguretat del procés
 • Integració de sistemes de seguretat

Les aplicacions amb routers industrials són cada dia més àmplies. Aquests sistemes proporcionen accés remot i servei de dades flexible per tal de tenir un control més estricte del procés, la lectura de dades, la generació de documents periòdics i el control d’alarmes, a través d’Internet, SMS o email des de qualsevol part del món.

 • Accés remot i visualització SCADA del procés
 • Programació de sistemes remots
 • Alerta d’alarmes i detecció d’avaries (SMS, email)
 • Creació d’informes de dades i tramesa a l’usuari