SERVEI TÈCNIC I MUNTATGES

Realitzem tot tipus d’instal·lacions de regulació i control de baixa tensió (BT).

· Cablejat d’armaris elèctrics

· Instal·lacions a la maquinària

· Xarxes de comunicació

Implementem sistemes de seguretat a la maquinària per tal de complir amb els requeriments de les normatives vigents.

· Estudi de seguretat del procés

· Instal·lacions de seguretat a la maquinària

Realitzem serveis de manteniment a la indústria, ja sigui de manera continuada o puntualment. Així mateix, realitzem reparacions de maquinària industrial i d’avaries elèctriques, mecàniques i pneumàtiques.

 • Manteniment preventiu elèctric i mecànic
 • Reparacions a nivell mundial
 • Trasllat i muntatge de maquinària a nivell nacional i internacional
 • Contractes de manteniment segons condicions i horaris acordats amb el client
 • Assistència remota

Realitzem serveis de posada en marxa i posada a punt, tant a nivell nacional com internacional.

 • Proves FAT
 • Proves SAT
 • Ajustament de maquinària
 • Posades en marxa

Oferim serveis de tot tipus de recanvis, tant mecànics com elèctrics, per a maquinària d’envasament i embalatge.

 • Venda i esmolada de tisores
 • Rectificació, grafilat i modificació de barres de soldadura
 • Subministrament de consumibles elèctrics i mecànics